TUS

TUS to trening umiejętności społecznych, a więc metoda pozwalająca na poprawę samopoczucia pacjentów i ułatwiająca im funkcjonowanie wśród innych ludzi. Organizujemy zajęcia indywidualne i grupowe pod czujnym okiem terapeuty. Można dokonywać zapisów online.

 

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. Metoda ta znajduje wykorzystanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Trening umiejętności społecznych to jedna z metod leczenia wykorzystywana przy problemach z funkcjonowaniem psychiki pacjentów. Już sama nazwa powyżej wymienionej techniki terapeutycznej sugeruje to, na czym się ona skupia – trening umiejętności społecznych ma bowiem za zadanie poprawiać funkcjonowanie pacjentów wśród innych ludzi. Tego typu zajęcia odbywają się w kilkuosobowych zwykle grupach, gdzie uczestnicy treningu umiejętności społecznych – pod czujnym nadzorem terapeuty – mają przede wszystkim za zadanie obserwować zachowania innych, ale i zwracać również uwagę na to, jak sami zachowują się w stosunku do innych osób.

Obserwować zachowania innych ludzi jest stosunkowo łatwo, zdecydowanie trudniej jest już analizować to, jak sami się zachowujemy.

To właśnie z tego powodu sesje treningu umiejętności społecznych bywają rejestrowane, co ma na celu późniejsze odtworzenie materiału i zaprezentowanie przez to uczestnikom tego, jak zachowują się oni w relacjach międzyludzkich.

Po przebyciu treningu umiejętności społecznych pacjenci mają być zdolni do lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi.

W tym celu podczas terapii mają oni nabywać wiele różnych umiejętności, wśród których można wymienić:

  • umiejętność inicjowania, ale i właściwego prowadzenia rozmowy;
  • dyskutowanie;
  • sposoby wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę;
  • metody radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi;
  • umiejętność słuchania innych ludzi, ale i zdolność do zadawania pytań;
  • metody odmawiania;
  • nauczenie, jak pracować w grupie;
  • sposoby na rozwiązywanie konfliktów;
  • rozróżnianie uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi.

 

grupa przyjaciół